1. bookTom 38 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-7367
Pierwsze wydanie
01 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Book Review

Data publikacji: 14 Jun 2022
Tom & Zeszyt: Tom 38 (2022) - Zeszyt 2 (June 2022)
Zakres stron: 669 - 671
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo