1. bookTom 6 (2014): Zeszyt 3 (September 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-831X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Multicultural issues in the development of Islamic banking

Data publikacji: 04 Aug 2014
Tom & Zeszyt: Tom 6 (2014) - Zeszyt 3 (September 2014)
Zakres stron: 167 - 176
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2543-831X
Pierwsze wydanie
01 Jan 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Aashir, M. (2012), Customer Satisfaction in Islamic Banking in Pakistan, Lambert, Saarbrucken.Search in Google Scholar

Abdul-Rahman, Y., (2010) The art of Islamic Banking and Finance, John Wiley & Sons.10.1002/9781118258217Search in Google Scholar

Adamek, J. (2010), Mikrofinanse islamskie, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.Search in Google Scholar

Ayub, M., (2007), Understanding Islamic Finance, John Wiley and Sons. 5. Search in Google Scholar

DiVanna, (2014) J., Islamic Finance Industry Reaches Critical Mass, The Banker, November 7, http://www.thebanker.com/Reports/Special-Reports/Top-Islamic-financial-institutions/Islamic-finance-industry-reaches-critical-mass, access: 23.07.2014.Search in Google Scholar

Dziekan M., (2003), Prawo muzułmańskie wczoraj i dziś, in: Oblicza współczesnego islamu, E. Machut- Mendecka (ed.), Academica, Warszawa.Search in Google Scholar

Ernst & Young, (2013a), World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013, Ernst & Young, Dubaj, 2013.Search in Google Scholar

Ernst & Young, (2013b), World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14, The Transition Begins, Ernst & Young, Dubaj.Search in Google Scholar

Górak-Sosnowska, K. (2007), Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Difin, Warszawa.Search in Google Scholar

Górak-Sosnowska, K., Masiukiewicz, P. (2013), Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.Search in Google Scholar

Hassan, M., Dridi, J., (2010), The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study, IMF Working Paper no. WP/10/2010, Washington.10.5089/9781455205318.001Search in Google Scholar

Iqbal, M., Molyneux, P., (2005), Thirty Years of Islamic Banking. History, Performance and Prospects, Palgrave Macmillan, New York.10.1057/9780230503229Search in Google Scholar

Kahf, M., Ahmad, A., Homud, S., (1998), Islamic Banking and Development an Alternative Banking Concept?, IRTI.Search in Google Scholar

Masiukiewicz, P. (2013a), Bankowość muzułmańska - trzeci megasektor, Instytut Zarządzania Wartością SGH, www.ValueComesFirst.pl Warszawa, access 11.07.13Search in Google Scholar

Masiukiewicz, P. (2013b), Ryz yko w bankowości muzułmańskiej, Bank no. 10.Search in Google Scholar

Masiukiewicz P. (2013c), Muzułmańskie certyfikaty sukuk, www.aleBank.pl access 15.10.2013Search in Google Scholar

Miracky, W. Bortolotti, B. (2009), Weathering the Storm. Sovereign Wealth Funds in the Global Economic Crisis of 2008, SWF Annual Report 2008, Monitor Group, April.Search in Google Scholar

Paxford, B., (2010), cQuestions of Price and Ethics: Islamic Banking and its Competitiveness, New Horizon.Search in Google Scholar

‘Recession Opens Door for Islamic Finance’, (2009), International Tax Review, July/August Solé, J., (2007), Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems, IMF, Washington, July.Search in Google Scholar

Śiz, A., Szczepański, M. S. (2011), ‘Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party?’ Studia Socjologiczne no. 4.Search in Google Scholar

Tahir, I.M., Abu Bakr, N.M., Wan Ismail, W.Z., (2008), ‘Customer Expectations and Perceptions of Service Quality in Islamic Banking. Evidence from Malaysia’, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance.Search in Google Scholar

Trzaskowska-Dmoch, A. (2014), Różnorodność społeczna i kulturowa cz ynnikiem wpływu warunkującym stopień integracji europejskiej, w: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.Search in Google Scholar

Zachodnie banki a szariat, (2014) http://www.ipdirect.home.pl/kmp/zachodniebanki_a_szariat.htm, access 15.02.14Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo