Otwarty dostęp

Rotation of Cotton (Gossypium hirsutum) Cultivars and Fallow on Yield and Rotylenchulus reniformis


Zacytuj

Casiani Soto-Ramos
Texas A&M AgriLife Extension ServiceLubbock
Terry A. Wheeler
Texas A&M AgriLife ResearchLubbock
Jonathan Shockey
Texas A&M AgriLife Extension ServiceLubbock
Cecilia Monclova-Santana
Texas A&M AgriLife Extension Service United States Department of AgricultureLubbock
eISSN:
2640-396X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
Volume Open
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, inne