1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
    Hybrid Beliefs and Identities
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2228-0987
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Curating a Sense for the Past: Echo of the Urals Review

Data publikacji: 16 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022) - Hybrid Beliefs and Identities
Zakres stron: 318 - 319
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo