1. bookTom 16 (2022): Zeszyt 2 (December 2022)
    Hybrid Beliefs and Identities
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2228-0987
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Notes and Reviews

Data publikacji: 16 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2022) - Zeszyt 2 (December 2022) - Hybrid Beliefs and Identities
Zakres stron: 308 - 310
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2228-0987
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Pelkmans, Mathijs, ed. 2013. Ethnographies of Doubt: Faith and Uncertainty in Contemporary Societies. London: I. B. Tauris.10.5040/9780755625765 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo