1. bookTom 13 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2228-0987
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Sacred Sites and Not-So-Dirty Money in Daghestan, North Caucasus

Data publikacji: 05 Dec 2019
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2019) - Zeszyt 2 (December 2019)
Zakres stron: 137 - 139
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2228-0987
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Hart, Keith and Horacio Ortiz. 2014. The Anthropology of Money and Finance: Between Ethnography and World History. – Annual Review of Anthropology 43 (1): 465–48. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102313-025814.10.1146/annurev-anthro-102313-025814Otwórz DOISearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo