1. bookTom 65 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Recenzie: Oceniteľný Knižný Príspevok k Interaktívnej Štylistike

Data publikacji: 12 Sep 2014
Tom & Zeszyt: Tom 65 (2014) - Zeszyt 1 (June 2014)
Zakres stron: 77 - 81
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo