1. bookTom 47 (2023): Zeszyt 1 (May 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Ole Schützler and Julia Schlüter (eds.). Data and methods in corpus linguistics. Comparative approaches. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. 357 pp. ISBN 978-1-10849964-4

Data publikacji: 01 May 2023
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2023) - Zeszyt 1 (May 2023)
Zakres stron: 149 - 152
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1502-5462
Pierwsze wydanie
28 Apr 2014
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Gries, Stefan Th. 2013. Statistics for linguistics with R: A practical introduction. Berlin: Mouton de Gruyter. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD