1. bookTom 44 (2022): Zeszyt 1-2 (August 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2519-5808
Pierwsze wydanie
12 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Wolfgang Metzger: Schöpferische Freiheit. Gestalttheorie des Lebendigen. Herausgegeben von Marianne Soff und Gerhard Stemberger, mit einem Geleitwort von Jürgen Kriz. Wien: Verlag Krammer 2022, dritte Auflage. ISBN-13: 978 3 901811 80 7

Data publikacji: 10 Nov 2022
Tom & Zeszyt: Tom 44 (2022) - Zeszyt 1-2 (August 2022)
Zakres stron: 201 - 204
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo