1. bookTom 40 (2018): Zeszyt 3 (November 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2519-5808
Pierwsze wydanie
12 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 07 Nov 2018
Tom & Zeszyt: Tom 40 (2018) - Zeszyt 3 (November 2018)
Zakres stron: 251 - 255
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo