1. bookTom 40 (2018): Zeszyt 1 (April 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2519-5808
Pierwsze wydanie
12 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski, Niemiecki
Otwarty dostęp

Marianne Soff (2017): Gestalttheorie für die Schule. Unterricht, Erziehung und Lehrergesundheit aus einer klassischen psychologischen Perspektive. Wolfgang Krammer Verlag, Wien, 225 Seiten, € 25, ISBN-13: 9783901811746

Data publikacji: 11 Apr 2018
Tom & Zeszyt: Tom 40 (2018) - Zeszyt 1 (April 2018)
Zakres stron: 81 - 89
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo