1. bookTom 3 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2587-3326
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Evaluation and Quality Assurance of teaching: the Evaluation Board in the AVA Process

Data publikacji: 04 Jul 2020
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2020) - Zeszyt 1 (June 2020)
Zakres stron: 14 - 30
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2587-3326
Pierwsze wydanie
30 Sep 2018
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

“Standard e linee guida per l’assicurazione della qualità – Standards and guidelines for quality assurance in the EHEA”. Available: http://www.processodibologna.it/standarde-linee-guida-per-lassicurazione-della-qualita-standards-and-guidelines-for-quality-assurance-in-the-ehea/Search in Google Scholar

“Linee Guida ANVUR (ANVUR Guidelines).” Available: https://www.anvur.it/en/homepage/Search in Google Scholar

“Statute of University of Genoa”. Available: https://unige.it/regolamenti/.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo