1. bookTom 47 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Rezension zu: Dácz, Enikö/ Réka Jakabházi (Hgg.): Literarische Rauminszenierungen in Zentraleuropa. Kronstadt/Brașov/Brassó in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Regensburg: Pustet Verlag 2020, 344 S., ISBN 978-3-7917-3222-0

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 318 - 326
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo