1. bookTom 47 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Durch fachliche Kontakte und unermessliche Wirkung höheren Ansprüchen dienend. Nachruf auf Prof. Dr. Horst Schuller1

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 47 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 13 - 20
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo