1. bookTom 45 (2019): Zeszyt 1 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Enikő Dácz und Christina Rossi, Hgg. Wendemanöver. Beiträge zum Werk Richard Wagners. Mit literarischen Texten von Felicitas Hoppe, Johann Lippet und Richard Wagner. IKGS/Verlag Friedrich Pustet, 2018.

Data publikacji: 01 Feb 2020
Tom & Zeszyt: Tom 45 (2019) - Zeszyt 1 (December 2019)
Zakres stron: 172 - 182
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2247-4633
Pierwsze wydanie
30 Jun 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo