1. bookTom 30 (2022): Zeszyt 3 (October 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Elementary Number Theory Problems. Part IV

Data publikacji: 30 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 30 (2022) - Zeszyt 3 (October 2022)
Zakres stron: 223 - 228
Przyjęty: 30 Sep 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1898-9934
Pierwsze wydanie
09 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Kenichi Arai and Hiroyuki Okazaki. Properties of primes and multiplicative group of a field. Formalized Mathematics, 17(2):151–155, 2009. doi:10.2478/v10037-009-0017-7. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[2] Grzegorz Bancerek, Czesław Bylinacute;ski, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, Karol Pąk, and Josef Urban. Mizar: State-of-the-art and beyond. In Manfred Kerber, Jacques Carette, Cezary Kaliszyk, Florian Rabe, and Volker Sorge, editors, Intelligent Computer Mathematics, volume 9150 of Lecture Notes in Computer Science, pages 261–279. Springer International Publishing, 2015. ISBN 978-3-319-20614-1. doi:10.1007/978-3-319-20615-8 17. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[3] Grzegorz Bancerek, Czesław Bylinacute;ski, Adam Grabowski, Artur Korniłowicz, Roman Matuszewski, Adam Naumowicz, and Karol Pąk. The role of the Mizar Mathematical Library for interactive proof development in Mizar. Journal of Automated Reasoning, 61(1):9–32, 2018. doi:10.1007/s10817-017-9440-6.604425130069070 Otwórz DOISearch in Google Scholar

[4] Yoshinori Fujisawa and Yasushi Fuwa. Definitions of radix-2k signed-digit number and its adder algorithm. Formalized Mathematics, 9(1):71–75, 2001. Search in Google Scholar

[5] Yoshinori Fujisawa, Yasushi Fuwa, and Hidetaka Shimizu. Public-key cryptography and Pepin’s test for the primality of Fermat numbers. Formalized Mathematics, 7(2):317–321, 1998. Search in Google Scholar

[6] Artur Korniłowicz. Flexary connectives in Mizar. Computer Languages, Systems & Structures, 44:238–250, December 2015. doi:10.1016/j.cl.2015.07.002. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[7] Xiquan Liang, Li Yan, and Junjie Zhao. Linear congruence relation and complete residue systems. Formalized Mathematics, 15(4):181–187, 2007. doi:10.2478/v10037-007-0022-7. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[8] Adam Naumowicz. Dataset description: Formalization of elementary number theory in Mizar. In Christoph Benzmüller and Bruce R. Miller, editors, Intelligent Computer Mathematics – 13th International Conference, CICM 2020, Bertinoro, Italy, July 26–31, 2020, Proceedings, volume 12236 of Lecture Notes in Computer Science, pages 303–308. Springer, 2020. doi:10.1007/978-3-030-53518-6_22. Otwórz DOISearch in Google Scholar

[9] Wacław Sierpiński. 250 Problems in Elementary Number Theory. Elsevier, 1970. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo