Otwarty dostęp

Forest inventory based on canopy height model derived from airborne laser scanning data

   | 21 paź 2022

Zacytuj

Ivan Sačkov
National Forest Centre - Forest Research Institute ZvolenZvolen, Slovak Republic
eISSN:
2454-0358
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other