1. bookTom 14 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-3454
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Principle of Vat Neutrality and the Reverse Charge Mechanism

Data publikacji: 23 Feb 2019
Tom & Zeszyt: Tom 14 (2018) - Zeszyt 3 (September 2018)
Zakres stron: 87 - 97
Otrzymano: 10 Mar 2018
Przyjęty: 20 Sep 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-3454
Pierwsze wydanie
30 Mar 2015
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Act of 1 December 2016 on amendment of the VAT Act and certain other acts (Journal of Laws, Item 2024).Search in Google Scholar

Act of 1 December 2016 on amendment of the VAT Act and certain other acts, act on the rules for recording and identification of taxpayers and payers, as well as Road Transport Law (Journal of Laws, No. 134, Item 780).Search in Google Scholar

Act of 18 March 2011 on amendment of the VAT Act and the Measurements Law (Journal of Laws no. 64, Item 332).Search in Google Scholar

Act of 26 July 2013 on amendment of the VAT Act and certain other acts (Journal of Laws, Item 1027).Search in Google Scholar

Act of 9 April 2015 on amendment of the VAT Act and Public Procurement Act (Journal of Laws, Item 605).Search in Google Scholar

Amand, Ch., Boucquez, K. (2011). A New Defence for Victims of EU Missing-Trader Fraud? International VAT Monitor, July/August 2011.Search in Google Scholar

Assessment of implementation of the Act (OSR ex-post) of 26 July 2013 on amendment of the VAT Act and certain other acts (Journal of Laws, Item 1027) as regards Art. 1, point (7). Retrieved from: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282103 (27 March 2017).Search in Google Scholar

Bal, A. (2011). VAT Treatment of Transactions in the German Construction Sector, International VAT Monitor, November/December 2011.Search in Google Scholar

Borselli, F. (2008). Pragmatic Policies to Tackle VAT Fraud in the European Union, International VAT Monitor, September/October 2008.Search in Google Scholar

Brederode van, R.F., Pfeiffer, S. (2015). Combating Carousel Fraud: The General Reverse Charge VAT, International VAT Monitor, May/June 2015.Search in Google Scholar

Ciupek, B., Famulska, T. (Eds.) (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.Search in Google Scholar

Cnossen, S. (2017). VAT, RST, or Reverse Charge Mechanism: which is Best? In: Tax notes international. - Falls Church.Vol. 88 (2017), no. 5.Search in Google Scholar

Council Directive 2010/23/EU of 16 March 2010 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards optional and temporary application of the reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud (EU Journal of Laws L 72, p. 1).Search in Google Scholar

Council Directive 2013/42/EU of 22 July 2013 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards quick reaction mechanism against VAT fraud (EU Journal of Laws L 201, p. 1).Search in Google Scholar

Council Directive 2013/43/EU of 22 July 2013 amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards optional and temporary application of the reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud (EU Journal of Laws L 201, p. 4).Search in Google Scholar

Directive 2006/69/EC of 24 July 2006 amending Directive 77/388/EEC as regards certain measures to simplify the procedure for charging value added tax and to assist in countering tax evasion or avoidance and repealing certain decisions granting derogations (EU Journal of Laws L 221 of 12 August 2006, p. 9).Search in Google Scholar

European Commission, Assessment of the application and impact of the optional „Reverse Charge Mechanism” within the EU VAT System, Final Report, November 2014. Retrieved from: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/kp_07_14_060_en.pdf (27.03.2017).Search in Google Scholar

Expert opinion prepared by the Center for Social and Economic Research (CASE) of 23 November 2015 entitled Ocena czy poprzez wprowadzenie od dnia 1 października 2013 r. odwróconego obciążenia VAT na niektóre wyroby stalowe ograniczono nadużycia w rozliczaniu podatku VAT w obrocie tymi towarami oraz czy warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w branży objętej zmianami uległy poprawie. Retrieved from: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282103 (27 March 2017).Search in Google Scholar

EY, (2014). Analiza wpływu zmian administracyjnych na wielkość szarej strefy na rynku prętów zbrojeniowych i sytuację sektora finansów publicznych. Warszawa, March 2014. Retrieved from: http://ey.media.pl/pr/281379/analiza-eyponad-300-mln-rocznie-tyle-zyska-skarb-panstwa-dzieki-likwidacji-szarej-strefy-w-handlu-pretami-zbrojeniowymi (27 March 2017).Search in Google Scholar

Famulska, T. (2007). Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej. Katowice: Akademia Ekonomiczna.Search in Google Scholar

General interpretation of the Minister of Finance of 2 May 2011 no. PT3/033/2/188/LWA/11/569.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 10 April 2008 in case C 309/06, Marks & Spencer.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 10 July 2008 in case C 25/07, Sosnowska.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 12 February 2009, C-515/07, VNLTO, EU:C:2009:88.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 13 March 2008, C-137/02, Securenta, EU:C:2008:166.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 14 February 1985, C-268/83, Rompelman, EU:C:1985:74.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 15 October 2009 in case C 101/08, Audiolux.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 16 February 2012, C-118/11, Eon Aset Menidjmunt, EU:C:2012:97.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 18 May 2000 in case C 107/97, Rombi and Arkopharma.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 18 May 2000 in case C 396/98, Schloßstrasse.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 22 December 2010, C-438/09, Dankowski, EU:C:2010:818.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 23 April 2009 in case C 74/08, PARAT Automotive Cabrio.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 29 April 2004, C-137/02, Faxworld, EU:C:2004:267.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 29 October 2009 C-174/08, NCC Construction Danmark, EU:C:2009:669.Search in Google Scholar

Judgment of the Court of Justice of 8 May 2013 in case C 271/12, Petroma Transports, EU:C:2013:297.Search in Google Scholar

Kaczmarczyk, A. (2017). Problemy wdrożenia mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w praktyce gospodarczej małych firm z branży budowlanej. Katowice: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, no. 333.Search in Google Scholar

Keen, M., Smith, S. (2007). VAT Fraud and Evasion: What Do We Know, and What Can be Done?, IMF Working Paper, February 2007.10.2139/ssrn.964339Search in Google Scholar

Lipniewicz, L. (2010). Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcje wewnątrzwspólnotowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

Notifications of the VAT Committee, up until 1 January 2018. Retrieved from: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/notifications.pdf.Search in Google Scholar

Planspiel zur systembezogenen Änderungen bei der Umsatzsteuer „Reverse-Chargé-Verfahren” (2005). Zusammenfassender Ergebnisbericht, Peters Schoenberger.Search in Google Scholar

PriceWaterhouseCoopers (2007). Study in Respect of Introducing an Optional Reverse Charge Mechanism in the EU VAT Directive. In: Final Report to the European Commission. Retrieved from: http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/consultations/tax/4209_study_en.pdf.Search in Google Scholar

Regulation of the Council of Ministers of 29 October 2008 on Polish Classification of Products and Services (PKWiU) (Journal of Laws no. 207, Item 1293, with further amendments).Search in Google Scholar

Request from the European Commission on a proposal for a directive of the Council amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, on temporary application of the general reverse charge mechanism, in conjunction with the supplies of certain goods and services above a specific threshold COM(2016) 811 final. Retrieved from: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/COM-2016-811-F1-PL-MAIN-PART-1.PDFSearch in Google Scholar

Rogowska-Rajda, B., Tratkiewicz, T. (2014). Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług w finansach przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, vol. 52(1).Search in Google Scholar

Rogowska-Rajda, B., Tratkiewicz, T. (2017). Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w odniesieniu do usług budowlanych a finanse przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 9(II).Search in Google Scholar

Sachs, K., Namysłowski, R. (Ed.) (2008). Dyrektywa VAT. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - common system of value added tax: uniform basis of tax assessment (EU Journal of Laws L 145, p. 1 with amendments).Search in Google Scholar

Szlęzak-Matusewicz, J. (2015). Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (864), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 76(1).Search in Google Scholar

VAT Act of 11 March 2004 (Journal of Laws of 2017, Item 1221).Search in Google Scholar

Wolański, R. (2007). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Search in Google Scholar

Zalewska, B., Dziadek, K. (2014). Odwrotne obciążenie podatkiem VAT przedmiotem kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia no. 72.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo