1. bookAHEAD OF PRINT
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Retraction

Data publikacji: 17 Nov 2021
Tom & Zeszyt: AHEAD OF PRINT
Zakres stron: -
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Retraction of: Bao-Zhong Yuan and Jie Sun. October 2021. Bibliometric analysis of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) research from Plant Sciences category based on Web of Science. Folia Horticulturae, Volume 33, Issue 2, pages 1-15 (ahead of print article) (DOI: 10.2478/fhort-2021-0024).

Editor-in-Chief of Folia Horticulturae received kindly request to retract above mentioned publication from our journal, as the paper was already published in the Journal of Berry Research (DOI: 10.3233/JBR-210741, IOS Press).

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo