1. bookTom 44 (2019): Zeszyt 1 (March 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-3405
Pierwsze wydanie
24 Oct 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Deanthropomorphized Pancomputationalism and the Concept of Computing

Data publikacji: 28 Mar 2019
Tom & Zeszyt: Tom 44 (2019) - Zeszyt 1 (March 2019)
Zakres stron: 45 - 54
Otrzymano: 20 Jun 2018
Przyjęty: 11 Dec 2018
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-3405
Pierwsze wydanie
24 Oct 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] Agassi, J., Anthropomorphism in Science. In: Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas (Editor: P. P. Wiener). New York: Scribner, 1968, 97–91.Search in Google Scholar

[2] Anderson, N.G., Piccinini, G., Pancomputationalism and the Computational Description of Physical Systems [preprint]. 2017.Search in Google Scholar

[3] Barrow, J.D., A New Mathematics for a New Era [Matematyka nowej ery]. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (16), 1994, 87–99.Search in Google Scholar

[4] Beraldo-de-Araújo, A., Baravalle, L., The Ontology of Digital Physics. Erkenn, 82 (6), 2017, 1211–1231.10.1007/s10670-016-9866-ySearch in Google Scholar

[5] Blass, A., Gurevich, Y., Algorithms: A quest for absolute definitions. Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science, 81, 2003, 195–225.Search in Google Scholar

[6] Copeland, B.J., What Is Computation? Synthese, 108 (3), 1996, 335–359.10.1007/BF00413693Search in Google Scholar

[7] Copeland, B.J., The Broad Conception of Computation. American Behavioral Scientist, 40 (6), 1997, 690–716.10.1177/0002764297040006003Search in Google Scholar

[8] Costa, J.F. et al., A foundation for real recursive function theory. Annals of Pure and Applied Logic, 160 (3), 2009, 255–288.10.1016/j.apal.2009.01.013Search in Google Scholar

[9] Cubitt, T. et al., Undecidability of the Spectral Gap. Nature, 528 (7581), 2015, 207–211.10.1038/nature1605926659181Search in Google Scholar

[10] Davies, J., Anthropomorphism in science. EMBO reports, 11 (10), 2010, 721–721.10.1038/embor.2010.143294819420877292Search in Google Scholar

[11] Denning, P.J., Computing is a Natural Science. Communications of the ACM, 50 (7), 2007, 13–18.10.1145/1272516.1272529Search in Google Scholar

[12] Dodig-Crnkovic, G., The Development of Models of Computation with Advances in Technology and Natural Sciences. In: Proceedings of The 6th AISB Symposium on Computing and Philosophy: The Scandal of Computation - What is Computation? (Editors: M. Bishop and Y. J. Erden). 2013, 1–8.Search in Google Scholar

[13] Dodig-Crnkovic, G., Müller, V.C., A Dialogue Concerning Two World Systems: Info-Computational vs. Mechanistic. In: Information and Computation (Editors: M. Burgin and G. Dodig-Crnkovic). Singapore: World Scientific Publishing Co., 2011, 149–184.Search in Google Scholar

[14] Floridi, L., Against digital ontology. Synthese, 168 (1), 2009, 151–178.10.1007/s11229-008-9334-6Search in Google Scholar

[15] Floridi, L., A defence of informational structural realism. Synthese, 161 (2), 2008, 219–253.10.1007/s11229-007-9163-zSearch in Google Scholar

[16] Fredkin, E., An introduction to digital philosophy. International Journal of Theoretical Physics, 42 (2), 2003, 189–247.10.1023/A:1024443232206Search in Google Scholar

[17] French, S., Ladyman, J., In Defence of Ontic Structural Realism. In: Scientific Structuralism (Editors: A. Bokulich and P. Bokulich). Dordrecht: Springer Netherlands, 2011, 25–42.Search in Google Scholar

[18] Heller, M. et al., Noncommutative Unification of General Relativity and Quantum Mechanics. Journal of Mathematical Physics, 46 (12), 2005, 122501.10.1063/1.2137720Search in Google Scholar

[19] Heller, M., Sasin, W., Noncommutative Unification of General Relativity and Quantum Mechanics. International Journal of Theoretical Physics, 38 (6), 1999, 1619–1642.Search in Google Scholar

[20] Heller, M., Dispute around sructural realism [Spór o realizm strukturalistyczny]. In: Filozofia i wszechświat: wybór pism. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2006, 215–234.Search in Google Scholar

[21] Horsman, C. et al., When does a physical system compute? Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 470 (2169), 2014, 20140182–20140182.Search in Google Scholar

[22] Koyré, A., From the closed world to the infinite universe. Charleston, S.C.: Forgotten Books, 2008.Search in Google Scholar

[23] Kracher, A., Imposing Order—The Varieties of Anthropomorphism. Studies in Science and Theology, 8, 2002, 239–261.Search in Google Scholar

[24] Krzanowski, R., Minimal Information Structural Realism. Philosophical Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce), (63), 2017, 59–75.Search in Google Scholar

[25] Marciszewski, W., Universe as a computer and eschata [Wszechświat jako komputer i sprawy ostateczne]. Computerworld, (9), 1999.Search in Google Scholar

[26] Moore, C., Recursion theory on the reals and continuous-time computation. Theoretical Computer Science, 162 (1), 1996, 23–44.10.1016/0304-3975(95)00248-0Search in Google Scholar

[27] Müller, V.C., Pancomputationalism: Theory or Metaphor?. In: Philosophy, computing and information science (Editors: R. Hagengruber and U. Riss). London: Pickering & Chattoo, 2014, 213–221.Search in Google Scholar

[28] Mycka, J., Continuous and discrete computation as an anthropomorphous and a physical concept of effective computation [Obliczenia dyskretne i ciągłe jako realizacja antropomorficznej i fizycznej koncepcji efektywnej obliczalności]. In: Światy matematyki: tworzenie czy odkrywanie? Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Romanowi Murawskiemu (Editors: I. Bondecka- Krzykowska and J. Pogonowski). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010, 247–260.Search in Google Scholar

[29] Pexton, M., Emergence and interacting hierarchies in shock physics. Euro Jnl Phil Sci, 6 (1), 2015, 91–122.10.1007/s13194-015-0126-9Search in Google Scholar

[30] Piccinini, G., Computation in Physical Systems. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Editor: E. N. Zalta). Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2017.Search in Google Scholar

[31] Piccinini, G., Physical computation: a mechanistic account. 2015.10.1093/acprof:oso/9780199658855.001.0001Search in Google Scholar

[32] Piesko, M., Uncalculable calculability [Nieobliczalna obliczalność]. Kraków: Copernicus Center Press, 2011.Search in Google Scholar

[33] Pour-El, M.B., Richards, J.I., Computability in Analysis and Physics. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.10.1017/9781316717325Search in Google Scholar

[34] Ringel, Z., Kovrizhin, D.L., Quantized gravitational responses, the sign problem, and quantum complexity. Science Advances, 3 (9), 2017, e1701758.10.1126/sciadv.1701758561738028959729Search in Google Scholar

[35] Turing, A.M., On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society, s2-42 (1), 1937, 230–265.10.1112/plms/s2-42.1.230Search in Google Scholar

[36] Turing, A.M., Systems of Logic Based on Ordinals. Proceedings of the London Mathematical Society, s2-45 (1), 1939, 161–228.10.1112/plms/s2-45.1.161Search in Google Scholar

[37] Turing, A.M., Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59 (236), 1950, 433–460.10.1093/mind/LIX.236.433Search in Google Scholar

[38] Wolfram, S., A new kind of science. Champaign, IL: Wolfram Media, 2002.Search in Google Scholar

[39] Zuse, K., Calculating Space [Rechnender Raum]. Elektronische Datenverarbeitung, 8, 1967, 336–344.Search in Google Scholar

[40] Zenil, H. ed., A computable universe: understanding and exploring nature as computation. Singapore: World Scientific, 2013.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo