Otwarty dostęp

Agent-Based Evolutionary Method of Simulation the Co2 Emission Permits Market


Zacytuj

Jarosław Stańczak
Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland
eISSN:
0867-6356
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Artificial Intelligence, Software Development