1. bookTom 9 (2020): Zeszyt 1 (July 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-9276
ISSN
1338-6891
Pierwsze wydanie
05 Sep 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Review of the Book “The Pursuit of Sustainable Agriculture in EU Free Trade Agreements” by Luchino Ferraris

Data publikacji: 20 Jul 2020
Tom & Zeszyt: Tom 9 (2020) - Zeszyt 1 (July 2020)
Zakres stron: 24 - 25
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo