1. bookTom 8 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-9276
Pierwsze wydanie
05 Sep 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Note on the Current State of Legislative Plant Pest Protection in EU Law

Data publikacji: 24 Feb 2020
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2019) - Zeszyt 2 (December 2019)
Zakres stron: 17 - 20
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo