1. bookTom 15 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2451-182X
Pierwsze wydanie
30 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

A Review Of The Book “The Application Of The Analogy Method In The Search For Common Areas Of Cognition In Biology And Economics” By Wiesław Musiał And Kamila Musiał. The Publishing House Of The University Of Agriculture In Krakow, 2021, 215 Pp

Data publikacji: 29 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 601 - 606
Otrzymano: 01 Jul 2022
Przyjęty: 01 Jul 2022
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo