1. bookTom 15 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2451-182X
Pierwsze wydanie
30 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Borrowing and Repayment Hardships: Evidences from Farmers in Haryana

Data publikacji: 29 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 15 (2022) - Zeszyt 4 (December 2022)
Zakres stron: 562 - 580
Otrzymano: 01 Aug 2022
Przyjęty: 01 Aug 2022
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2451-182X
Pierwsze wydanie
30 Jun 2011
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

1. Bhalerao, A. (2017). Indebtedness and farmers suicide in Vidarbha Region, Maharashtra. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, 4(20), 4534-4544. Search in Google Scholar

2. Dandekar, A., & Bhattacharya, S. (2017). Lives in debt narratives of agrarian distress and farmer suicides. Economic and Political Weekly, 2(20), 77-84. Search in Google Scholar

3. Darling, M. L. (1925). The Punjab peasant in prosperity and debt. London: Oxford University Press. Search in Google Scholar

4. GoH (Government of Haryana). (2013). Working group report on productivity enhancement of crops in Haryana. Haryana Kisan Ayog. Available at: http://www.haryanakisanayog.org:80/Reports/Report_on_Productivity_Enhancement.pdf. Search in Google Scholar

5. GoH (Government of Haryana). (2020). Statistical abstract of Haryana-2018-19. Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana. Available at: http://esaharyana.gov.in/en-us/State-Statistical-Abstract-of-Haryana. Search in Google Scholar

6. GoH (Government of Haryana). (2021). Economic survey of Haryana- 2020-21. Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana. Search in Google Scholar

7. Singh, S., Bhogal, S., & Singh, R. (2014). Magnitude and determinants of indebtedness among farmers in Punjab. Indian Journal of Agricultural Economics, 69(2), 242-256. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo