1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 3-4 (December 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2453-7829
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The question of the ethical issues of the nation in the community of nations: Inspiration of the Polish Pope John Paul II

Data publikacji: 03 Dec 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 3-4 (December 2022)
Zakres stron: 190 - 198
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2453-7829
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

BÖCKENFÖRDE, E. W. (1995): Die Nation Identität in Differenz. In: K. Michalski (ed.): Identität im Wandel, Castelgandolfo- Gespräche 1995, vol. VI. Stuttgart: Klett-Cotta, pp. 129–154. Search in Google Scholar

HAZONY, Y. (2018): The virtue of nationalism. New York: Basic Books. Search in Google Scholar

HEIDEGGER, M. (1977): Sein und Zeit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann. Search in Google Scholar

JOHN PAUL II (1981): Encyclical letter Laborem exercens [online] [Retrieved July 18, 2022] Available at: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_14091981_laborem-exercens.html. Search in Google Scholar

JOHN PAUL II (1991): Encyclical letter Centesimus annus [online] [Retrieved July 25, 2022] Available at: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_01051991_centesimus-annus.html. Search in Google Scholar

JOHN PAUL II (1995): Apostolic journey of his holiness John Paul II to the United States of America the fiftieth general assembly of the United Nations Organization address of his holiness John Paul II United Nations Headquarters (New York) Thursday, 5 October 1995, Vatican Printing Workshop, Rome, L’Osservatore Romano, 25 anno, N°41, 13. October 1995, pp. 8–10), [online] [Retrieved July 19, 2022] Available at: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/october/documents/hf_jp-ii_spe_05101995_address-to-uno.html. Search in Google Scholar

LIBELT, K. (1967): Samowładztwo rozumu [Self-government of reason]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN. Search in Google Scholar

MESSNER, J. (1960): Das Naturrecht. Innsbruck: Tyrolia Verlag. Search in Google Scholar

NORWID, C. K. (1977): Filozofia i myśl społeczna w latach 1831–1864. Wybór, wstep i przypisy. In: A. Walicki (ed.): 700 lat myśli polskiej [700 years of Polish thought]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 644–672. Search in Google Scholar

ORWELL, G. (2022): Notes on nationalism. Basingstoke: Penguin. Search in Google Scholar

ROMIG, F. (2002): Die Rechte der Nation. Graz: Leopold Stocker Verlag. Search in Google Scholar

ŠPRUNK, K. (1997): Základní pojmy z politické filosofie [Basic terms from political philosophy]. Rome: Křesťanská akademie. Search in Google Scholar

TAYLOR, CH. (1992): Sources of Self: The Making of modern identity. Harvard: Harvard University Press. Search in Google Scholar

TISCHNER, J. (1997): Die Nation und ihre Rechte. Einführung in die Ansprache Johannes Pauls II. vor den Vereinten Nationen im Oktober 1995. In: K. Michalski (ed.): Aufklärung heute (Trad.: Friedrich Griese). Castel-Gandolfo Gespräche 1996, Stuttgart: Klett-Cotta, pp. 122–145. Search in Google Scholar

TRENTOWSKI, B. F. (1977): Czy można uczyć się filozofii narodowej od ludu i jakie cechy mieć powinna taż filozofia? [Can you learn the philosophy of the people from the people and what guilds do the same philosophy have?]. In: A. Walicki (ed.): 700 lat myśli polskiej [700 years of Polish thought]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 272–280. Search in Google Scholar

ZIENTARA, B. (1985): Świt narodów europejskich: powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej [Dawn of European nations: The emergence of national consciousness in post-Carolingian Europe]. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo