1. bookTom 12 (2022): Zeszyt 1-2 (June 2022)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2453-7829
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Karol Frenkel and the tradition of ethics

Data publikacji: 18 Jun 2022
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2022) - Zeszyt 1-2 (June 2022)
Zakres stron: 29 - 37
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2453-7829
Pierwsze wydanie
16 Apr 2016
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

AJDUKIEWICZ, K. (1948): Karol Frenkel. In: Polski Słownik Biograficzny, vol. VII/1, No. 31, p. 9. Search in Google Scholar

BROŻEK, A. & CHYBIŃSKA, A. (eds.) (2016): Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. [The phenomenon of Lvov-Warsaw school]. Lublin: Academicon10.52097/acapress.9788362475629 Search in Google Scholar

FRENKEL, K. (1997): Sympatya i współczucie u Hume’a i Schopenhauera [Sympathy and compassion in Hume and Schopenhauer], typescript, State Regional Archives in Lvov, Fond 26, Description 5, Eg. Xp. 379. Search in Google Scholar

JONAS, H. (1984): The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age. Chicago: Chicago University Press. Search in Google Scholar

THE DOCTORAL CASE OF K. FRENKEL (1914). State Regional Archives in Lvov, Fond 26, Description 7, c. 1932, 13. Search in Google Scholar

TWARDOWSKI, K. (1997): Dzienniki [Journals], vol. 2, ed. R. Jadczak, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in Google Scholar

TWARDOWSKI, K. (1912) : Evaluation of Tadeusz Kotarbiński’s doctoral thesis “Comparison of Spencer’s and Mill’s Ethics”. State Regional Archives in Lvov, Fond 26, Description 15, c. 727. Search in Google Scholar

WOLEŃSKI, J. (1985): Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska [Philosophical school of Lvov-Warsaw]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo