1. bookTom 21 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-7877
Pierwsze wydanie
15 Jun 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Trnavský Execír. Historická monografia špecifickej mestskej štvrte [Execír in Trnava. Historical Monograph of a Specific Urban District]

Data publikacji: 20 Nov 2021
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2021) - Zeszyt 1 (June 2021)
Zakres stron: 134 - 136
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo