1. bookTom 19 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1339-7877
Pierwsze wydanie
15 Jun 2014
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo