1. bookTom 5 (2013): Zeszyt 37 (November 2013)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

On Two Arguments for Temporally Neutral Propositions

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 5 (2013) - Zeszyt 37 (November 2013)
Zakres stron: 329 - 337
Otrzymano: 03 Oct 2013
Przyjęty: 09 Nov 2013
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo