Otwarty dostęp

The Disordered Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Mental Illness

Disputatio's Cover Image
Disputatio
XII Taller d'Investigació en Filosofia

Zacytuj

eISSN:
0873-626X
Języki:
Angielski, Portuguese
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Philosophy, Selected Philosophical Movements, Analytical Philosophy