1. bookTom 4 (2010): Zeszyt 29 (November 2010)
    Petrus Hispanus 2009
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Otwarty dostęp

Origins of Perception

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 4 (2010) - Zeszyt 29 (November 2010) - Petrus Hispanus 2009
Zakres stron: 1 - 38
Otrzymano: 12 Nov 2010
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo