1. bookTom 1 (2003): Zeszyt 14 (May 2003)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 1 (2003) - Zeszyt 14 (May 2003)
Zakres stron: 60 - 66
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo