Otwarty dostęp

Psicologia Popular, Teoria da Decisão e Comportamento Humano Comum


Zacytuj

eISSN:
0873-626X
Języki:
Angielski, Portuguese
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Philosophy, Selected Philosophical Movements, Analytical Philosophy