1. bookTom 1 (1999): Zeszyt 6 (May 1999)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Book Review

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1999) - Zeszyt 6 (May 1999)
Zakres stron: 37 - 44a
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo