1. bookTom 1 (1998): Zeszyt 4 (May 1998)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Livros Novos. Publicados em 1997/98

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1998) - Zeszyt 4 (May 1998)
Zakres stron: 69 - 73
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo