1. bookTom 1 (1997): Zeszyt 3 (November 1997)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Notícias

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1997) - Zeszyt 3 (November 1997)
Zakres stron: 66 - 69
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo