1. bookTom 1 (1997): Zeszyt 3 (November 1997)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Otwarty dostęp

Uma Perspectiva Anti-Realista Sobre a Linguagem, o Pensamento, a Lógica E A História da Filosofia Analítica: Uma Entrevista com Michael Dummett

Data publikacji: 31 Dec 2018
Tom & Zeszyt: Tom 1 (1997) - Zeszyt 3 (November 1997)
Zakres stron: 21 - 56
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2182-2875
Pierwsze wydanie
01 Dec 1996
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Portuguese
Polecane artykuły z Trend MD