1. bookTom 12 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-7547
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial: Doing Educational Research: Culturally, Scientifically, Ethically, and Transdisciplinarily

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 12 (2021) - Zeszyt 2 (December 2021)
Zakres stron: 1 - 4
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo