1. bookTom 10 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2255-7547
Pierwsze wydanie
14 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editorial

Data publikacji: 13 Jun 2019
Tom & Zeszyt: Tom 10 (2019) - Zeszyt 1 (June 2019)
Zakres stron: 1 - 4
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo