1. bookTom 28 (2019): Zeszyt 7 (December 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Dr. Hubert Klus, Recipient of the 2019 Tobacco Science Research Conference Lifetime Achievement Award

Data publikacji: 01 Feb 2020
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2019) - Zeszyt 7 (December 2019)
Zakres stron: 298 - 299
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo