1. bookTom 28 (2019): Zeszyt 5 (May 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conditioning of Tobacco and Tobacco Products: The Effect of Forced Air Flow

Data publikacji: 13 Jun 2019
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2019) - Zeszyt 5 (May 2019)
Zakres stron: 224 - 229
Otrzymano: 03 Dec 2018
Przyjęty: 20 May 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Chen, P.S.: Chemistry of Cigarette Burning Processes; Beitr. Tabakforsch. Int. 21 (2004) 105–110. DOI: 10.2478/cttr-2013-077210.2478/cttr-2013-0772Otwórz DOISearch in Google Scholar

2. Lewis, C.I.: The Effect of Cigarette Construction Parameters on Smoke Generation and Yield; Rec. Adv. Tob. Sci. 16 (1990) 73–101.Search in Google Scholar

3. De Bardeleben, M.Z., W.E. Claflin, and W.F. Gannon: Role of Cigarette Physical Charactaristics on Smoke Composition; Rec. Adv. Tob. Sci. 4 (1978) 85–111.Search in Google Scholar

4. Baker, R.R.: Product Formation Mechanisms Inside a Burning Cigarette; Prog. Energy Combust. Sci. 7 (1981) 135–153. DOI: 10.1016/0360-1285(81)90008-310.1016/0360-1285(81)90008-3Otwórz DOISearch in Google Scholar

5. International Organisation for Standardization (ISO): ISO 3402:1999 — Tobacco and Tobacco Products — Atmosphere for Conditioning and Testing; ISO, Geneva, Switzerland, 1999.Search in Google Scholar

6. International Organisation for Standardization (ISO): ISO 6488:2004 — Tobacco and Tobacco Products — Determination of Water Content — Karl Fischer Method; ISO, Geneva, Switzerland, 2004.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo