1. bookTom 28 (2018): Zeszyt 4 (December 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Dr. F. Kelley St.Charles, Recipient of the 2018 Tobacco Science Research Conference Lifetime Achievement Award

Data publikacji: 03 Jan 2019
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2018) - Zeszyt 4 (December 2018)
Zakres stron: 168 - 169
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo