1. bookTom 28 (2018): Zeszyt 2 (August 2018)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Editors’ Note

Data publikacji: 19 Sep 2018
Tom & Zeszyt: Tom 28 (2018) - Zeszyt 2 (August 2018)
Zakres stron: 51 - 51
Polecane artykuły z Trend MD