1. bookTom 22 (2007): Zeszyt 5 (June 2007)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Obituary: Dr. Richard Roland Baker

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 22 (2007) - Zeszyt 5 (June 2007)
Zakres stron: 316 - 316
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo