1. bookTom 21 (2005): Zeszyt 8 (December 2005)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Tien C. (T.C.) Tso, Recipient of the 2005 Tobacco Science Research Conference Lifetime Achievement Award

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 21 (2005) - Zeszyt 8 (December 2005)
Zakres stron: 423 - 424
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Polecane artykuły z Trend MD