1. bookTom 19 (2001): Zeszyt 4 (January 2001)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Metrology at Philip Morris Europe

Data publikacji: 30 Dec 2014
Tom & Zeszyt: Tom 19 (2001) - Zeszyt 4 (January 2001)
Zakres stron: 171 - 175
Otrzymano: 15 Oct 1999
Przyjęty: 20 Sep 2000
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. International Standard ISO 6565:1999(E): Tobacco and tobacco products K Draw resistance of cigarettes and pressure drop of filter rods K Standard conditions and measurement; International Organization for Standardization, Geneva, 1999.Search in Google Scholar

2. Certification des jauges multicapillaires pour la rćsistance au tirage; Philip Morris Europę R&D, Neu-chatel, 2000.Search in Google Scholar

3. International Standard ISO 3402:1999(E): Tobacco and tobacco products K Atmosphere for conditioning and testing; International Organization for Standard-ization, Geneva, 1999.Search in Google Scholar

4. Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration; European Cooperation for Accreditation of Laboratories, EAL-R2, 1997.Search in Google Scholar

5. Guide to the expression of uncertainty in measurement; International Organization for Standardization, Geneva, 1993.Search in Google Scholar

6. Neuilly, M. and Commission dNEtablissement des Mćthodes dNAnalyse du Commissariat a 1NEnergie Atomique ETAMA: Modelling and estimation of measurement errors; Lavoisier Publishing, Paris, 1999.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo