1. bookTom 18 (1999): Zeszyt 5 (July 1999)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Quality Estimation of Different Tobacco Types Examined by Headspace Vapor Analysis

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 18 (1999) - Zeszyt 5 (July 1999)
Zakres stron: 213 - 222
Otrzymano: 28 Apr 1999
Przyjęty: 20 Jul 1999
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo