1. bookTom 18 (1998): Zeszyt 3 (December 1998)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Conference Report: 51st German Plant Protection Conference, October 5-8, 1998, in Halle/Saale, Germany

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 18 (1998) - Zeszyt 3 (December 1998)
Zakres stron: 123 - 125
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo