1. bookTom 18 (1998): Zeszyt 3 (December 1998)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Discussion of a Study on the “Determination of Mainstream and Sidestream Cigarette Smoke Components for Cigarettes of Different Tobacco Types and a Set of Reference Cigarettes”

Data publikacji: 06 Jan 2015
Tom & Zeszyt: Tom 18 (1998) - Zeszyt 3 (December 1998)
Zakres stron: 115 - 118
Otrzymano: 07 Dec 1998
Przyjęty: 14 Dec 1998
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2719-9509
Pierwsze wydanie
01 Jan 1992
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Perfetti, T.A., W.M. Coleman III and W.S. Smith: Determination of mainstream and sidestream cigarette smoke components for cig-arettes of different tobacco types and a set of reference cigarettes; Beitr. Tabakforsch. Int. 18 (1998) 95-113.Search in Google Scholar

2. Browne, CL., C.H. Keith and R.E. Allen: The effect of filter ventilation on the yield and com-position of mainstream and sidestream smokes; Beitr. Tabakforsch. Int. 10 (1980) 81-90.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo